ABOUT US

เราคือผู้ผลิตและจัดจำหน่าย แหวนรุ่น แหวนเตรียมทหาร แหวนนายเรือ จี้ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันทุกรูปแบบ พระเครื่อง แหวนแต่งงาน และเครื่องประดับอื่นๆ ตาม ORDER ของลูกค้า
about-us-pic1-1.jpg

เกี่ยวกับเรา

     บริษัทชาโตครีเอชั่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายัน พ.ศ.2552 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตแหวนรุ่น แหวนแต่งงาน จี้ เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ต่างๆ รวมถึงผลิตจิลเวลรี่ทุกประเภท ซึ่งจากมุมมองและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารได้มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพงาน ตลอดจนถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นที่ตั้ง อีกทั้งบริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากสถาบันชั้นนำต่างๆ มาแล้วมากมาย ทำให้วันนี้บริษัทชาโตครีเอชั่น พร้อมไปอีกขั้นในการขยายตลาดไม่ว่าจะเป็นการตลาดแบบออนไลน์ หรือการตลาดแบบขายตรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้กับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ

เสริมสร้างนวัตกรรมการผลิต

และนอกจากนี้ บริษัทชาโตครีเอชั่น ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าขึ้นไปอีก และพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า จึงได้มีการนำเครื่องจักร CNC (เครื่องแกะชิ้นงานความเร็วสูง) และเครื่องหล่อแบบระบบสูญญากาศ เข้ามาใช้ในขบวนการผลิตชิ้นงานอีกด้วย 
un33itled-1.jpg
111.jpg

เป็นเลิศด้านการออกแบบ

     บริษัทชาโตครีเอชั่น ได้ให้ความสำคัญกับงานออกแบบสินค้าเป็นอย่างมาก ซึ่งที่นี่เราได้ใช้โปรแกรมสำหรับออกแบบงานจิลเวลลี่โดยเฉพาะ ได้แก่ โปรแกรม Matrix และ Jewel Cad เป็นต้น

ใส่ใจและให้ความสำคัญกับพนักงาน คือสิ่งที่เรายึดมั่น

     การดูแลพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่คุณ รุ่งอรุณ สุวรรณชาโต ผู้บริหารของบริษัทชาโตครีเอชั่นได้ให้ความสำคัญและใส่ใจเป็นอย่างมาก เพราะงานจะออกมาดีได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุกคน และบริษัทยังได้สนับสนุนพนักงานให้อบรมความรู้ทักษะในงานด้านจีเวลลี่อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังได้จัดทริปการพักผ่อนประจำปีเพื่อให้พนักงานในเครือของชาโตครีเอชั่นทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น
about-us-pic.jpg