แหวนรุ่น

รับผลิต และจัดจำหน่ายแหวนรุ่น แหวนเตรียมทหาร แหวนที่ละลึก แหวนสัญลักษณ์ของสถาบัน  ใช้ระบบแกะแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้ชิ้นงานแข็งแรงไร้รอยต่อ มีคุณภาพดี สามารถเลือกรูปทรงแหวนจากทางร้านหรือจะให้ร้านออกแบบให้ก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่างผลงานแหวนรุ่น