ฟอร์มแจ้งการชำระเงิน ระบบออนไลน์

หมายเลขใบสั่งซื้อที่ชำระเงิน / Invoice No.

เบอร์โทรศัพท์ สำหรับติดต่อกลับ

Email สำหรับติดต่อกลับ

วัน/เดือน/ปีพ.ศ. ที่โอนเงิน ตัวอย่าง 01/01/60

เวลาที่ชำระเงินเข้ามา ตัวอย่าง 12.05

ธนาคารปลายทางที่โอนเงินเข้ามา

ธนาคารต้นทางของลูกค้าที่ชำระเงินเข้ามายังบริษัท

ยอดเงินที่โอนเข้ามา

หลักฐานการโอนเงิน * เช่น ภาพถ่ายสลิป หรือหลักฐานการชำระเงินอื่นๆ วิธีแนบคลิปที่ปุ่ม Browse

แจ้งชำระเงินออนไลน์

ขอบพระคุณลูกค้าที่่ใช้บริการ ข้อมูลของท่านถูกส่งถึงทางบริษัทเป็นที่เรียบร้อยค่ะ โปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 1-3 วันทำการ